Forex aanbieders
Alle forex aanbieders
Top 5 van Online bokers
Naam Waardering
Plus500 5/5 Bekijk
CFD's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. Tussen 74 % en 89 % van de retailbeleggers verliest geld met de handel in CFD's. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
eToro 5/5 Bekijk
66% van particuliere handelaren verliest geld bij het handelen in CFD's met deze dienstverlener. Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico voor verlies van uw geld kunt veroorloven.
Markets.com 4/5 Bekijk
ZuluTrade 4/5 Bekijk
Avatrade 4/5 Bekijk

Fundamentele analyse

De forex analist verwijst naar de fundamentele analyse van de economische, sociale en politieke toestand van een land, die het valuta-aanbod van een land kunnen beïnvloeden. Aan de hand daarvan besluit men of de munt wordt geapprecieerd of gedeprecieerd op de langere termijn. De fundamentele analyse is dus eigenlijk voorspellingen maken op basis van de belangrijkste macro-economische cijfers. Wanneer u dus iedere dag goed kijkt naar de economische cijfers kunt u inzicht krijgen in welke ontwikkelingen zich waarschijnlijk zullen gaan voordoen en op deze manier besluiten of een positie wil openen met een bepaald valutapaar. In feite heeft u hiermee al kennis gemaakt; u gaat de invloed na van het nieuws op de forex handel.

Maar waar moet u nu precies naar kijken wanneer u de fundamentele analyse toe wil passen wanneer u in forex handelt? Er zijn een aantal factoren die een rol spelen bij het kijken naar de economische cijfers van een land.

  • Ten eerste het Bruto Nationaal Product (BNP) van belang. Dit is het cijfer dat de economische situatie ban een land aangeeft. Een hoog BNP, is een indicatie voor een sterke economie.
  • Het rentetarief is van belang. Het rentetarief is namelijk ook één van de belangrijkste economische indicatoren. Het rentetarief wordt vastgesteld door de centrale banken en deze hebben dan ook de meeste invloed op het rentetarief. De rentestand op een bepaald moment is bepalend voor de vraag naar bepaalde valuta.
  • De Consumentenprijsindex (CPI) is van belang. Het CPI is namelijk de belangrijkste indicator voor de inflatie in een land. Daardoor maakt het CPI het mogelijk om de waarde van het geld te schatten. Het CPI kan vergeleken worden met andere perioden, waardoor gemakkelijk een idee verkregen kan worden van wat de waarde van het CPI voor dat betreffende land betekend. Een verandering in het CPI kan ingrijpende gevolgen hebben voor de koers van een valuta.
  • De werkgelegenheid is ook een belangrijke factor bij het bepalen van de economische gezondheid van een land. Wanneer de werkgelegenheidscijfer stijgen zal dit ook gelden voor de totale waarde van het geld in dat land.
  • De Import/export. De import en expert (oftwel betalingsbalans) is ook belangrijk om de economische situatie van een land te definiëren. Wanneer er meer export dan import binnen een land is (dus wanneer de betalingsbalans positief is), dan geeft dit aan dat het economisch gezien goed gaat met een land.
  • Het fiscale en monetair beleid van een land heeft eigenlijk betrekking op de overheid van een land. Maar ook de overheid speelt een belangrijke rol voor de fundamentele analyse. Wanneer er bijvoorbeeld en daling in belastingtarieven plaatsvindt, zullen er meer investeringen door bedrijven zijn waardoor er een positieve stimulans aan de economie van een land wordt gegeven.
  • De detailhandelverkoop is ook belangrijk omdat dit een indicatie geeft voor het consumentenvertrouwen binnen een land.

De forex analist kijkt dus naar macro-economische indicatoren, zoals economische groeicijfers, rente-voet, inflatie- en werkloosheid-cijfers. De valutahandelaar apprecieert de munt als de economie het goed doet en minacht de munt als de economie het slecht doet. Bij een goede economie stijgt de rente, zodat er controle over de inflatie is. Een hogere rente leidt vaak tot de opwaardering van een munt in dat land. Bij de fundamentele analyse is informatievergaring zeer belangrijk!

Het is dan ook niet aan te raden om als beginnend forex handelaar gebruik te maken van de fundamentele analyse. Er is echter ook nog een technische analyse die als eenvoudiger wordt beschouwt en daardoor wellicht meer geschikt is voor de beginnende forex handelaar. Daarom wordt de technische analyse als snel gezien als een meer succesvolle vorm van analyse. Dit hoeft echter niet perse zo te zijn. Bij de fundamentele analyse spelen er subjectieve factoren een rol waar de mens veel invloed op heeft. Een technische analyse heeft betrekking op meer abstracte gegevens waardoor de koers beter te voorspellen is.

Heeft u interesse in de forex handel en denkt u de fundamentele analyse te kunnen gebruiken? Toets uw kennis risicoloos door gebruik te maken van degratis forex broker accounts van bijvoorbeeld eToro of Plus500. U kunt broker reviews elders op onze website terug vinden. Deze methode levert u succes op indien u mee gaat in de stroom op de econimie en de valuta-markt.